Mikä on Relatio?

Henkilökohtaista ja pienryhmävalmennusta.
Osallistavia luentoja ja fasilitoituja workshoppeja isommille ryhmille.

Miltei aina esteet tavoitteidemme saavuttamiseen ovat sisällämme – ajatuksissamme, uskomuksissamme ja asenteissamme. Olemme kaikki täynnä mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Emme vain aina näe sitä. Relatio tarjoaa avaimia mielen sisäisiin lukkoihin ja uusia näkökulmia tilanteisiin.

Relation-nimi syntyy sanoista relaxation, relations ja relativity. Rentous on avain moneen. Ja usein haasteissamme on kyse suhteellisuudesta, suhtautumisesta ja suhteista – suhteesta itseen, asioihin ja toisiin ihmisiin.
Emme aina voi vaikuttaa siihen, mitä elämä meille tuo. Mutta miten suhtaudumme siihen, mitä elämä tuo – siihen voimme aina vaikuttaa. Ja sillä, miten suhteudumme asioihin, on tutkitusti suurempi merkitys kuin itse asioilla.

Jotta sinä löytäisit itsellesi parhaat ratkaisut, Relation Reija Könönen tarjoaa käyttöösi läsnäolonsa, monipuolisen koulutuksensa ja kokemuksensa. Valmennuksessa hyödynnetään mm. Business Coachingia, ratkaisukeskeistä työnohjausta, mindfulness-menetelmiä, myötätuntoharjoituksia, mielikuvaharjoittelua, NLP-menetelmiä ja hypnoosia.

Toimitilat ovat Helsingin keskustassa. Hyviä kokemuksia on myös kävelycoachingista sekä netin tai puhelimen avulla tapahtuvasta valmennuksesta.

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, mikä olisi sinulle paras ratkaisu!

Valmentajasta

Olen oppaasi muutokseen.  Muutos voi olla suuri tai pieni. Se voi olla stressin vähentämistä tai rentouden lisäämistä, suunnan kirkastamista tai omien arvojen selkeyttämistä. Ihmissuhdesolmun avaamista tai jumin tutkailua. Uudenlaista suhtautumista omaan itseen. Tai sitä, että oppii elämään ja olemaan nykyhetkessä, jos mieli aiemmin on vaellellut enimmäkseen menneessä ja tulevassa.

Tarjoan käyttöösi koko osaamiseni ja kaiken kokemukseni.

Valmennuksessa keskityn kuuntelemaan sinua. Kyselen ja autan löytämään juuri sinulle parhaat ratkaisut. Uskon, että sinussa on jo kaikki se tieto ja kaikki ne voimavarat, jotka muutoksen tekemiseen tarvitaan -­ ne pitää vain löytää. Joskus ne ovat syvemmällä ja toisinaan löytyvät nopeastikin. Kaikki työskentely on täysin luottamuksellista.

Toiveeni on, että jokainen ihminen tulisi nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin hän on. Valmennuksessa olen vain sinua varten.

Valmentajan polulle olen lähtenyt omien kokemusteni siivittämänä. Aluksi hain apua oman elämäni haasteisiin. Stressaava työ ja univaikeudet ajoivat reilut viisitoista vuotta sitten rentoutusopastajan koulutukseen, josta hain oppia työstä palautumiseen. Sieltä polku johti NLP:n (neuro-linguistic programming) maailmaan. Työnohjaajaksi opiskelin ollakseni parempi esimies. Uteliaisuus ja halu oppia uutta ovat kuljettaneet eteenpäin opintiellä. Opit on tarkoitettu jaettavaksi ja toivon voivani antaa niistä parhaimmat myös sinun käyttöösi!

Koulutus

MSc in Mindfulness, The University of Aberdeen

Sertifioitu mindfulness-opettaja (Mindfulness Based Living Course, The Mindfulness Association, UK)

Sertifioitu myötätunto-opettaja (Compassion Based Living Course, The Mindfulness Association, UK)

Kliininen hypnoterapeutti, ICH Clinical Hypnosis Training, Lontoo

Certified Business Coach, Business Coaching Institute

LCF Life Coach, Valmentamo

NLP Trainer and Consultant, NLP University in Santa Cruz, California
Lisäksi lukuisia NLP-opintoja Suomessa

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Helsingin yliopisto/ Palmenia

Social Panorama Consultant (The International Laboratory for Mental Space Research)

Rentoutusopastaja (Suomen Hypnoosiyhdistys)

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto

Muutoksen symboli sudenkorento lentää Relation tunnuksessa muistuttamassa, että muutos on aina mahdollista.
Rentoa lentoa kohti tavoitteita.

Business Coaching

Työnohjaus

Life Coaching

Hypnoterapia

Minälempeys -konsultaatio

Mindfulness