Tietosuojakäytäntö/rekisteriseloste 1.2.2021

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Relatio Coaching Oy
Y-tunnus: 3156160-1
Osoite: Pitkänsillanranta 5 B, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: 050 5604614
Sähköpostiosoite: reija.kononen@relatio.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Reija Könönen, Relatio Coaching Oy

3. Tietosuojavastaava
Reija Könönen, Relatio Coaching Oy

4. Rekisteröidyt
• sähköpostilistalla olevat Relatio Coachingin jäsenet (sisältää myös mahdolliset asiakkaat)
• tuotteita tai palveluita ostaneet asiakkaat

5. Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste ja käyttö
• henkilötietoja käsitellään asiakassuhteessa lakisääteisen velvoitteen perusteella laskutuksen, kirjanpidon ja asiakassuhteen hoidon muihin virallisiin (mahdolliset valitukset, palautukset ym.) tarkoituksiin.
• henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, kun henkilö liittyy sähköpostilistalle, osallistuu verkkokursseihin tai antaa muuten luvan markkinointiin.
• henkilötietoja käsitellään sopimuksen perusteella, kun henkilö osallistuu Relatio Coachingin valmennuksiin.
• Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tiedottamiseen, markkinointiin, yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, analysointiin, mielipide- ja markkinointitutkimuksiin.

6. Rekisterin tietosisältö
• Yksityishenkilöt
o Nimi
o Osoite
o Sähköpostiosoite
o puhelinnumero
• Yritykset:
o Yrityksen nimi
o Osoite
o Y-tunnus
o Yhteyshenkilön nimi ja asema yrityksessä
o Puhelinnumero
o Sähköpostiosoite

7. Tietojen säilytysaika
Asiakasrekisterin tiedot säilytetään enintään kolme vuotta viimeisen yhteydenoton jälkeen tai valmennuksen päättymisen jälkeen, jollei asiakkaan kanssa muuta ole sovittu erikseen.

8. Tietojen siirtäminen ja vastaanotto
Henkilötietoja käsittelee vain Relatio Coaching Oy:n henkilökunta. Kirjanpitoon kuuluvat laskutustiedot siirtyvät kirjanpitäjälle sähköpostilla tai Dropboxilla jaettuna tiedostona. Muuhun rekisteriin ei ole pääsyä, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille, jollei asiakas itse sitä halua. Tietoja ei koskaan luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, käyttöoikeuksilla sekä palomuurilla. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän palveluksessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Google drive, Gmail, Mailchimp, valmentajien puhelimet, Whatsapp ja Skype sisältävät asiakkaiden yhteystietoja ja mahdollisia kiinnostustietoja. Näiden sisältämät tiedot ovat suojattu palvelun tarjoajan puolelta. Käyttäessään palveluita tai allekirjoittaessaan sopimuksen asiakas suostuu tähän.

10. Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää kaiken hänestä kerätyn tiedon käyttämisen ja tulla poistetuksi ja unohdetuksi asiakasrekisteristä.
Tarkastus- korjaus tai unohduspyyntö tulee lähettää osoitteeseen reija.kononen@relatio.fi
Pyynnön saatua rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista tarkistettavaksi.

11. Evästeiden (cookies) käyttö
relatio.fi käyttää evästeitä, joiden avulla parannamme nettisivujen toimivuutta. Evästeet antavat tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme, jotta voimme jatkuvasti kehittää sitä entistäkin toimivammaksi. Relatio Coaching ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä
henkilötietoihin.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Mitä evästeet ovat ja miten ne toimivat?
Evästeet (cookies) ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tallentamia tietoja. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita tietokoneesi (tai muu internetiä käyttävä laitteesi, esim. älypuhelin tai tablet-tietokone) vastaanottaa ja lähettää käydessäsi verkkosivustollamme. Eväste sisältää yleensä anonyymin tunnistenumeron, eikä vahingoita päätelaitetta. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Miksi käytämme evästeitä verkkopalvelussamme?
Evästeitä hyödynnetään palvelun käytön analysoimisessa ja
kehittämisessä. Relatio Coaching ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä
henkilötietoihin.

Business Coaching

Työnohjaus

Life Coaching

Hypnoterapia

Minälempeys -konsultaatio

Mindfulness