Työnohjaus

Pysähdytään yhdessä tutkimaan työtäsi ja sen vaatimuksia. Rooliasi työssä.

Työnohjaus on oman työn ja oman itsen tutkimista ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimiasi, luovuuttasi ja ajatteluasi työhön.

Tavoitteena on myös kehittää työssäjaksamista, työn tekemisen tapaa sekä kehittymistä omassa työssään.

Työnohjaus ei ole konsultointia eikä terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia.
Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi.

Työnohjaus sopii
sinulle, joka haluat

– oppia ja kehittyä työssäsi

– selkeyttää työrooliaasi

– tutustua itseesi paremmin

– käydä läpi työhön liittyviä tunteita

– tutkia työtäsi eri näkökulmista

– selkeyttää tavoitteitasi

– kehittää yhteistyökykyäsi

– vapauttaa voimiasi ja luovuuttasi

– parantaa työssä jaksamista

Kesto

Yksilötyönohjauksen kesto on 60 min., ensimmäinen kerta 90 min.

Ohjaus on hyvä ottaa vähintään kolmen kerran pakettina – usein kyseessä useamman tapaamiskerran prosessi.

Missä

Työnohjaus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Relation tiloissa Sörnäisissä, kävelyvalmennuksena tai etänä (Zoom, Teams, puhelin).

Työnohjaaja

Relation Reija Könönen on ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.

Myös ryhmille (max 10 hlöä)

Työnohjausta voidaan antaa myös ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

Business Coaching

Työnohjaus

Valmennukset

Hypnoterapia

Luennot

Mindfulness