Valmennukset ja luennot

Työpajat

Rohkea rehellisyys töissä

Miten lisätä psykologista turvallisuutta työpaikalla

Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi, asiat sujuvat ja tuloksia syntyy. Ideoita uskalletaan tuoda rohkeasti esiin ja epäkohtiin puututaan ennen kuin ne pääsevät kasvamaan ja aiheuttamaan vahinkoa. Ristiriitatilanteet koetaan osaksi normaalia yhteiselämää ja ne ratkaistaan rakentavasti.

Tässä työpajassa

 • Opit kohtaamaan konfliktit rakentavasti
 • Opit kuuntelemaan niin, että sinulle halutaan puhua
 • Opit kysymään
 • Opit kommunikoimaan ajatuksesi suoraan ja rakentavasti
 • Tarkistat asioiden rehelliseen sanomiseen liittyvät uskomuksesi ja opit miten niitä voi muuttaa

Työpajan kesto 3 h

Näin annat palautetta, joka oikeasti toimii

Työpaja

Palaute on tärkeää kaikkialla elämässä. Tutkimusten mukaan yksi epämotivoivimmista tekijöistä työpaikalla on se, ettei saa palautetta tekemisistään. Ellei anna palautetta estää, myös toisen oppimisen ja kehittymisen. Palaute ohjaa tekemistä haluttuun suuntaan ja antaa virtaa tekemiseen.

Työpajassa opit

 • Mikä kaikki on palautetta
 • Huomaamaan ne kohdat, joissa palautta olisi syytä antaa – ja ne syyt miksi et yleensä anna palautetta
 • Miten eri ihmiset suhtautuvat palautteeseen
 • Huomioimaan yksilöllisyyden palautteen antamisessa
 • MITEN palaute kannattaa antaa
 • Tunnistamaan miten itse otat palautteen vastaan

Työpajan kesto 3 h

Paranna tunneälyäsi ja lisää itseymmärrystä

Tunteet ovat koko ajan mukana elämässämme ja vaikuttavat oloomme, ihmissuhteisiimme, kehoomme ja valintoihimme. Aina emme ole niistä kuitenkaan tietoisia ja usein välttelemme niitä.

Työpajassa tutustumme tunteisiimme turvallisesti. 

 • Opit kohtaamaan omia tunteita ja kuulemaan niiden viestit
 • Opit tunnistamaan ja nimeämään tunteitasi
 • Tutustut keinoihin, joilla voi tarvittaessa säädellä omia tunnereaktioita

Työpajan kesto 3 h

Luennot

Parempaa bisnestä itsemyötätunnon avulla

Osallistava luento

Menestys on hyvinvoinnin sivutuote – ja hyvinvointiasi voit kohentaa kasvattamalla itsemyötätuntoasi. Itsemyötätunto on taito ohjata omaa käyttäytymistään ja ajatteluaan. Ja sitä voi harjoittaa kuin lihasta. Jokainen voi kehittyä itsemyötätuntoisemmaksi.

Itsemyötätunnon hyödyt on tieteellisesti todistettu. Itsemyötätuntoinen stressaa vähemmän ja nukkuu paremmin. Hän toipuu vastoinkäymisistä itsekriittistä kollegaansa nopeammin. Hän ei lykkää asioiden tekemistä, vaan tarttuu toimeen nopeasti ja uskaltaa kokeilla uusia asioita. Itsemyötätuntoinen kärsii muita harvemmin ahdistuksesta ja masennuksesta.

 • Mitä itsemyötätunto on ja mitä se ei ole.
 • Mitä hyötyä itsemyötätunnosta on yksilöille ja yritystoiminnalle
 • Miten sitä voi harjoittaa työpäivän aikana
 • Opit pieniä, helppoja harjoituksia, jotka voit ottaa heti mukaan arkeen

Osallistavan luennon kesto 60 min tai 90 min

Rohkeasti rehellinen

Miten viestiä ilman painetta ja pelkoa

Jos myötäilee aina muita, voi käydä niin, ettei enää tiedä, mitä tuntee, ajattelee ja haluaa. Sopeutumisen vuoksi ikään kuin kaventaa ja typistää itseään. Osallistavalla luennolla perehdytään vuorovaikutusmalliin, joka auttaa kommunikoimaan omaa ydintä niin, että voi olla oma aito itsensä. Rohkea rehellisyys on viestimistä ilman syyttelyä, painetta ja pelkoa. Samalla se on läsnäolevaa kuuntelemista, joka antaa tilaa muillekin.

Luento perustuu Reija Könösen ja Sanna Laakkion Rohkeasti rehellinen -kirjaa varten tehtyihin mallituksiin, joiden avulla saatiin selville rohkeasti rehellinen toimintamalli.

Osallistavalla luennolla

 • Opit tunnistamaan ne uskomukset, jotka saavat nielaisemaan sanat ja vaikenemaan tai myötäilemään
 • Opit askeleet kohti itsesi rehellistä ilmaisua

Osallistavan luennon kesto 60 min tai 90 min

Löydä ystävä sisältäsi – itsemyötätunnon perusteet

Itsemyötätunto on yksi tämän hetken tutkituimmista psykologisista voimavaroista, jonka hyödyt ovat kiistattomat. Itsemyötätunto opettaa uudenlaista, parempaa suhdetta itseen. Itsemyötätunnon avulla suitsit sisäisen kriitikon voimaa ja hallitset liiallista vaativuutta. Itsemyötätunto lisää hyvinvointia ja onnellisuutta sekä vähentää mm. stressiä ja ahdistusta.

Osallistavalla luennolla

 • Tutustutaan itsemyötätunnon perusteisiin
 • Opit helppoja harjoituksia, jotka voit heti ottaa osaksi elämääsi

Osallistavan luennon kesto 60 min tai 90 min

Kuuntelemisen taito

osallistava luento

Kuuntelemisen taidosta on iloa ja hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla – niin työssä kuin muussakin elämässä. Kuuntelemalla vahvistat ihmissuhteitasi ja parannat työtuloksiasi. Ja elämästä tulee mielenkiintoisempaa ja rikkaampaa, kun opit kuuntelemaan muita. Ja kun kuuntelet, huomaat, että muutkin alkavat kuunnella sinua entistä tarkemmin.

Tällä osallistavalla luennolla

 • Opit kuuntelemaan aidosti
 • Tunnistat mikä estää sinua olemasta läsnä vuorovaikutuksessa
 • Opit miten palautetaan harhailevat ajatukset
 • Oivallat mitä kaikkea kuuntelemisen taito tuo elämääsi

Osallistavan luennon kesto 60 min

Business Coaching

Työnohjaus

Valmennukset

Hypnoterapia

Luennot

Mindfulness